Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

Het Servicepunt voert een evaluatie uit.

In 2007 hebben de bestuurders in de regio Amstelland & Meerlanden de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Hiervoor werken de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn samen op het gebied van de transitie naar een regio waarin de energie die wordt gebruikt ook binnen de regio wordt opgewekt.


Dinsdag 19 mei is Incubator Duurzame Energie Alkmaar (IDEA) officieel gelanceerd met een symposium rondom het thema "Innoveren doe je samen". Ook het Servicepunt Duurzame Energie was vanzelfsprekend aanwezig, net als ruim honderd anderen belangstellenden. In dit bericht vindt u een impressie van deze bijeenkomst.


Alle openbare verlichting op Texel wordt LED

Eind 2015 bestaat alle openbare verlichting van Texel uit duurzame LED-verlichting. De energie die voor deze verlichting nodig is, wordt duurzaam opgewekt. Hiermee is Texel de eerste gemeente in Nederland waarbij alle openbare verlichting energie - 0 is. 


Op donderdagochtend 1 oktober 2015 (let op: andere datum dan eerder gecommuniceerd) organiseert het Servicepunt Duurzame Energie weer het Ambtelijk Café. Dé gelegenheid voor gemeentelijke en regionale klimaatcoördinatoren uit Noord-Holland om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten en bij te praten. Deze keer zijn we te gast bij de Provincie Noord-Holland, in het Paviljoen in Haarlem.


Op woensdag 8 april ondertekenden Mario Hegger, wethouder van Duurzaamheid, en het bestuur van ‘Opgewekt in Purmerend’ de intentieovereenkomst met betrekking tot zonnepanelen op het dak van het stadhuis. Het plaatsen van zonnepanelen levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.