Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

Op donderdagochtend 1 oktober 2015 organiseert het Servicepunt Duurzame Energie in het Paviljoen bij de Provincie Noord-Holland te Haarlem weer een Ambtelijk Café. Dé gelegenheid voor gemeentelijke en regionale klimaatcoördinatoren (en hun collega’s) uit Noord-Holland om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten en bij te praten. Het (globale) programma is inmiddels bekend, dus meld je snel aan! 


Op 20 mei 2015 heeft de provincie Noord-Holland het nieuwe Coalitieakkoord 2015-2019 gepresenteerd. Vanuit het motto ‘Ruimte voor Groei’ geven de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en CDA hierin hun ambities en keuzes aan voor de komende vier jaar. Duurzaamheid maakt, naast werkgelegenheid en leefbaarheid, een belangrijk onderdeel uit van het nieuwe Coalitieakkoord. 


Met de nieuwe Coalitie is er niet alleen een nieuw Coalitieakkoord, maar ook een nieuwe Gedeputeerde Staten. Dit betekent onder andere een wijziging in de bestuurlijke aansturing van het Servicepunt Duurzame Energie. Na een plezierige en constructieve samenwerking met gedeputeerde Jaap Bond in de afgelopen vier jaar, neemt nu gedeputeerde Ralph de Vries het stokje van hem over.


Veel gemeenten in Noord-Holland zijn druk bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Basisscholen maken daar een belangrijk deel van uit. Veel basisscholen voldoen niet meer voldoen aan de huidige duurzaamheidseisen, waarbij het gaat om energieverbruik én een gezond binnenklimaat. Daarom wordt op verschillende plekken gewerkt aan het verduurzamen van bestaande basisscholen en worden er nieuwe  duurzame basisscholen gebouwd. Een uitstekend moment om heldere ambities te stellen op het gebied van duurzaamheid en Frisse Scholen.


De Zonatlas is vernieuwd! De energietransitie vindt in hoog tempo plaats. Om de ontwikkelingen in de markt voor hernieuwbare energie bij te houden, is de nieuwe versie van de Zonatlas vanaf 25 mei uitgebreid met twee nieuwe modules: ‘energieopslag’ en ‘thermische energie’. Ook is de vormgeving en aangepast, zodat deze handiger is in het gebruik. Doorloop ook stap-voor-stap de wizard en zie hoeveel zonne-energie daken in uw gemeente kunnen opwekken.