Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

Noord-Holland lijkt één van de meest (zonne-)energiebewuste provincies. In veel regio’s zijn één of meerdere energiecoöperaties aanwezig. Deze coöperaties hebben allemaal eigen plannen, ideeën en manieren om hun doelen te verwezenlijken. Het opwekken van duurzame zonne-energie staat daarin bij veel coöperaties hoog op de actielijst. Het Servicepunt Duurzame Energie nodigt alle wethouders, ambtenaren, vertegenwoordigers van energiecoöperaties én andere geïnteresseerden uit naar de kennissessie zonne-energie coöperaties te komen. Deze sessie vindt plaats op 18 september 2014 van 8.30 tot 11.30 uur in Het Blauwe Pand, Aris van Broekweg 2 te Zaandam

 


Sinds 2009 reikt het Servicepunt Duurzame Energie elk jaar de Noord-Hollandse Energie Awards uit. De Awards geven een waardering aan de Noord-Hollandse gemeenten die het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. Gaat uw gemeente dit jaar één van de Awards winnen? Hierop maakt u de grootste kans door ervoor te zorgen dat de gegegevens van uw gemeente in Enervisa voor 1 oktober up-to-date zijn. U kunt uw gemeente ook nomineren voor de Ambitie Award!

Er zijn in totaal drie Awards te verdienen, verdeeld over de volgende categorieën:

  1. Award Duurzame Energieproductie
  2. Award Energiebesparing Gebouwde Omgeving
  3. Ambitie Award

Op 6 november organiseert het Servicepunt Duurzame Energie wederom het jaarlijkse congres voor bestuurders en klimaatcoördinatoren van de Noord-Hollandse gemeenten en hun stakeholders. Zet deze datum alvast in uw agenda! 

Dit jaar staan twee onderwerpen centraal op het programma.

  • Het SER Energieakkoord, de bijbehorende VNG-ondersteuningsstructuur en de voortgang van de Noord-Hollandse gemeenten; 
  • De toekomst van het Servicepunt Duurzame Energie

Al bijna vijftien jaar faciliteert en financiert de Provincie Noord-Holland het Servicepunt Duurzame Energie (de eerste tien jaar onder de naam CO2-Servicepunt). Het Servicepunt fungeert als vraagbaak, coördinator, aanjager en kennisbank op het gebied van ‘verduurzaming van de gebouwde omgeving’ voor de Noord-Hollandse gemeenten. Deze ondersteuning wordt erg gewaardeerd, blijkt uit de jaarlijkse evaluaties. De financiering van het Servicepunt vanuit de provincie is zeker gesteld tot eind 2015. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de provinciale bijdrage daarna stopgezet (deze wijziging is door de provincie in 2013 vastgelegd in de kaderbrief). Het Servicepunt en de provincie denken na over de wijze waarop de ondersteuning van de gemeenten op de thema's verduurzaming gebouwde omgeving en duurzame energieopwekking ook na 2015 geborgd kan worden. Secnario's waar over nagedacht wordt, zijn gericht op eenzelfde wijze van functioneren, maar een andere financiering.

De duurzame ambities in de gebouwde omgeving van de Noord-Hollandse gemeenten worden gesteund met kennis en inzet vanuit het Servicepunt. Graag praat het Servicepunt met u verder over hoe we dit ook in de toekomst voort kunnen zetten.


In de laatste week van juni organiseerde het Servicepunt Duurzame Energie in samenwerking met het Klimaatverbond de Collegetour Energie & Duurzaamheid Noord-Holland. In twee ontbijtsessies werden (nieuwe) wethouders uit de Noord-Hollandse gemeenten bijgepraat over landelijk en provinciaal beleid en ontwikkelingen op deze portefeuille. Daarnaast was er ruimte voor onderlinge kennismaking en uitwisseling van ambities en plannen voor de komende bestuursperiode.