Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

Ook bij sportverenigingen is er steeds meer aandacht voor verduurzaming. Er liggen dan ook grote kansen voor energiebesparing en dus kostenbesparing. En met inzet van de provinciale subsidieregeling Zonnestroom voor Maatschappelijk Vastgoed en de verwachte subsidieregeling voor energiebesparing bij sportverenigingen van het Ministerie van VWS wordt dit nog aantrekkelijker. Want je besteedt je geld toch liever aan de sport dan aan de energierekening?


De Nieuwe Afsluitdijk onderzoekt de mogelijkheid om 6,5 megawatt zonnepanelen op de Afsluitdijk te laten plaatsen. Bovendien wordt ook de toepassing van het zonnefietspad SolaRoad onderzocht.


De eerste bewoners van 146 eengezinswoningen in de Grote Waal Noord van woningcorporatie Intermaris kunnen zelf energie opwekken via zonnepanelen. Intermaris plaatst in totaal 416 zonnepanelen in deze buurt.


Tijdens het Ambtelijk Café op 1 oktober 2015 is er de mogelijkheid parallelsessies te volgen over diverse onderwerpen. Een van de onderwerpen waarvoor u kunt kiezen, is de verduurzaming van scholen. Om de inhoud van deze parallelsessie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de deelnemers, kunt u hier aangeven wat de stand van zaken in uw gemeente en uw kennisbehoefte is.  


Het eerste project waar huurders van woningcorporatie De Key zelf investeren in zonnepanelen gaat van start. Een groep bewoners van Entrepot-West in Amsterdam gaat zelf zonne-energie opwekken op het dak.