Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

Tijdens het Jaarcongres van het Servicepunt Duurzame Energie in Alkmaar heeft gedeputeerde Jaap Bond de drie Noord-Hollandse Energie Awards 2014 uitgereikt. Onder applaus van de circa 90 aanwezigen – waarvan bijna 40 Noord-Hollandse wethouders – namen de gemeenten Texel, Purmerend en Haarlemmermeer dit jaar de Awards in ontvangst. 


Anke van Hal is keynote speaker op ons jaarcongres. Lees hier als voorproefje een recente blog die zij heeft geschreven voor Duurzaam Gebouwd.


Op donderdagochtend 22 januari 2015 organiseert het Servicepunt Duurzame Energie weer haar jaarlijkse congres, dit keer in Alkmaar. Agendapunten dit jaar zijn onder andere de toekomst van het Servicepunt, de uitreiking van de Noord-Hollandse Energie Awards en een debat tussen stakeholders, overheid en andere betrokkenen over het verduurzamen van de gebouwde omgeving.


Ook dit jaar reikt het Servicepunt Duurzame Energie tijdens haar Jaarcongres (op donderdag 22 januari 2015) de Noord-Hollandse Energie Awards uit. Met de uitreiking van deze Awards zet het Servicepunt goede inspanningen en resultaten van Noord-Hollandse gemeenten op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving in het zonnetje. Er zijn Awards te vergeven in drie categorieën. De genomineerden voor twee van de drie categorieën zijn bekend.


Warmte, afkomstig van Tata Steel, is kansrijk voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de IJmond. De toepassing van deze warmte kan via een regionaal warmtenet een kleine 10.000 woningen verwarmen. Dit zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond en past goed binnen het uitvoeringsprogramma Warmte- en koudenetten MRA.