Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

Op donderdagochtend 22 januari 2015 organiseert het Servicepunt Duurzame Energie weer haar jaarlijkse congres, dit keer in Alkmaar. Agendapunten dit jaar zijn onder andere de toekomst van het Servicepunt, de uitreiking van de Noord-Hollandse Energie Awards en een debat tussen stakeholders, overheid en andere betrokkenen over het verduurzamen van de gebouwde omgeving.


Ook dit jaar reikt het Servicepunt Duurzame Energie tijdens haar Jaarcongres (op donderdag 22 januari 2015) de Noord-Hollandse Energie Awards uit. Met de uitreiking van deze Awards zet het Servicepunt goede inspanningen en resultaten van Noord-Hollandse gemeenten op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving in het zonnetje. Er zijn Awards te vergeven in drie categorieën. De genomineerden voor twee van de drie categorieën zijn bekend.


Warmte, afkomstig van Tata Steel, is kansrijk voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de IJmond. De toepassing van deze warmte kan via een regionaal warmtenet een kleine 10.000 woningen verwarmen. Dit zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond en past goed binnen het uitvoeringsprogramma Warmte- en koudenetten MRA.


Alle Inwoners uit Noord-Holland-Noord kunnen voor vragen en onafhankelijk advies over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie opwekken, maar ook over het nieuwe energielabel voor woningen, terecht bij het Duurzaam Bouwloket. De gemeenten zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met Roy Langedijk en Raoul Santibañez van het www.duurzaambouwloket.nl. Zij zorgen voor een onafhankelijk en gratis advies voor inwoners.


Op 29 september 2014 ondertekenden 175 partners de Deal Stroomversnelling Koopwoningen. Met deze deal verenigen bouwpartijen, gemeenten, provincies, banken, makelaar-taxateurs, het ministerie van BZK en Energiesprong zich om met elkaar nul-op-de-meterwoningen te realiseren. Ook de Provincie Noord-Holland en een aantal Noord-Hollandse gemeenten hebben de Greendeal Stroomversnelling Koopwoningen ondertekend. Het Servicepunt ondersteunt de gemeenten bij de realisatie van de doelstellingen van de Greendeal.