Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

In het Jaarverslag 2014 zijn de activiteiten van het Servicepunt Duurzame Energie van afgelopen jaar gebundeld. Opvallend voor 2014 was dat er veel projecten en vragen in regionaal verband zijn opgepakt. Een van de voorbeelden daarvan is de vanuit het Energieakkoord opgezette VNG Ondersteuningstructuur Energie, waar het Servicepunt aansluiting bij heeft gezocht. Ook de inzet vanuit Regionale Uitvoeringsdiensten stimuleert de regionale samenwerking. De ondersteuning die de regioconsulenten van het Servicepunt al jaren bieden, sluit daar goed bij aan. Als kennismakelaar is de regioconsulent het aanspreekpunt voor alle vragen aan en diensten vanuit het Servicepunt.


Op donderdag 22 januari 2015 organiseerde het Servicepunt Duurzame Energie, namens provincie Noord-Holland, haar jaarlijks congres. Zo’n negentig bestuurders en klimaatcoördinatoren van Noord-Hollandse gemeenten, Statenleden en overige relevante stakeholders kwamen samen in een leegstaand kantoorgebouw van het vroegere PEN (Provinciaal Energiebedrijf Noord-Holland) aan de Voltastraat in Alkmaar. Een ochtend met inspiratie, een terugblik op bijna vijftien jaar Servicepunt en discussie over de voortzetting van het Servicepunt na 2015 en de uitreiking van de Noord-Hollandse Energie Awards. Dagvoorzitter Roelof Hemmen zorgde dat de ochtend in goede banen verliep.


Op donderdagmiddag 17 september 2015 organiseert het Servicepunt Duurzame Energie weer een Ambtelijk Café. Dé gelegenheid voor gemeentelijke en regionale klimaatcoördinatoren uit Noord-Holland om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten, kennis te delen en bij te praten. Zet deze datum alvast in uw agenda!


Op 29 september 2014 ondertekenden meer dan honderd partijen de samenwerkingsdeal Stroomversnelling Koopwoningen. Het doel van de samenwerking is de markt voor renovaties naar Nul op de Meter-woningen aan te jagen. Hierdoor dalen de renovatiekosten naar een niveau waarbij de kosten voor renovatie kunnen worden gedekt met de uitgespaarde energiekosten.


Afgelopen maand hebben alle woningeigenaren in Nederland een brief ontvangen van de Rijksoverheid (Ministerie van BZK) met daarin hun voorlopig energielabel. Reden voor het versturen van deze brief is de verplichting per 1 januari 2015 van het hebben van een energielabel bij de verkoop van een woning. Wil de bewoner het voorlopig energielabel om laten zetten naar een definitief label, dan kan dit via de website www.energielabelvoorwoningen.nl. Op deze website kan de bewoner aangegeven welke energiebesparende maatregelen aan zijn of haar woning zijn uitgevoerd. Door hiervan bewijzen in te voeren, kan het label worden aangepast.