Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

Op donderdagochtend 1 oktober 2015 (let op: andere datum dan eerder gecommuniceerd) organiseert het Servicepunt Duurzame Energie weer het Ambtelijk Café. Dé gelegenheid voor gemeentelijke en regionale klimaatcoördinatoren uit Noord-Holland om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten en bij te praten. Deze keer zijn we te gast bij de Provincie Noord-Holland, in het Paviljoen in Haarlem.


Veel gemeenten hebben de beschikking over daken die gunstig zijn voor opwekking van zonne-energie. Maar doordat de business case lastig te realiseren is, blijven veel van deze gemeentelijke daken onbenut. Tegelijkertijd zoeken lokale energiecollectieven naar geschikte daken om zonnepanelen op te installeren en zo hun leden te kunnen voorzien van groene stroom.


Het Servicepunt Duurzame Energie besteedt al jaren aandacht aan het borgen van bouwkwaliteit. Waarom is dit nodig, zou je je kunnen afvragen. Wanneer marktpartijen geen kwaliteit leveren, krijgen ze geen klanten meer en gaan zij toch failliet? Dit klopt als het puur om de klantvriendelijkheid zou gaan en/of wanneer werkzaamheden zichtbaar onvakkundig zijn aangebracht.


De provincie wil een impuls geven aan de opwekking van duurzame energie door middel van zonnestroominstallaties op maatschappelijke gebouwen. Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen tot en met januari 2016 een subsidieverzoek indienen voor het plaatsen van zonnestroominstallaties. In totaal stelt de provincie  € 2.086.450,- beschikbaar voor de subsidieregeling ‘zonnestroom op maatschappelijk vastgoed’.


Meerdere gemeenten zijn op dit moment bezig een duurzaamheidsagenda op te stellen of bestaande uitvoeringsplannen te actualiseren. In regio Midden zijn gemeente Beemster, Waterland en Koggenland hiermee bezig. Bij deze gemeenten leest het Servicepunt Duurzame Energie op verzoek van de gemeente mee.