Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van een groot aantal doelstellingen uit het in september 2013 ondertekende SER Energieakkoord. Om gemeenten hierbij te ondersteunen is door de VNG het Ondersteuningsprogramma Energie 2014-2016 opgezet.

Het Servicepunt Duurzame Energie begeleidt de Noord-Hollandse regio’s (en onderliggende gemeenten) bij het opstellen van goede regionale aanvragen voor budget uit dit ondersteuningsprogramma en zorgt voor optimale provinciale afstemming, samenwerking en coördinatie tussen de Noord-Hollandse regio’s en de landelijke betrokken partijen.


De CO2-Monitor heet vanaf nu Enervisa: inzicht in effect van duurzame projecten. Het monitoren van duurzame projecten draait in veel gevallen niet meer om (alleen) cijfers over CO2-reductie. Met Enervisa kunnen overheden vanuit een brede scope de resultaten van hun inspanningen vanuit het klimaatbeleid bijhouden en overzichtelijk in beeld brengen.


Monitoring en evaluatie is van belang voor efficiënt en doelmatig klimaatbeleid. Zo ook voor de Noord-Hollandse gemeenten. Hiervoor is complete, juiste en actuele invoer van de diverse projectgegevens essentieel. Daarom gaat het Servicepunt Duurzame Energie de Noord-Hollandse gemeenten het komende jaar intensief ondersteunen bij het invoeren van hun projecten in Enervisa. 


Om de IJmond economisch te kunnen blijven ontwikkelen, is efficiënter gebruik van bestaande grondstoffen en energie nodig. Restwarmte van Tata Steel zou hierin een grote rol kunnen spelen. Een verkenning naar de mogelijkheden en haalbaarheid is daarin de eerste stap. Daartoe ondertekenden Tata Steel, provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Milieudienst IJmond en energie-exploitanten Alliander en Dalkia op 10 maart 2014 een samenwerkingsovereenkomst.


Zoals elk jaar organiseren wij ook in 2014 weer een congres vanuit het Servicepunt Duurzame Energie. Dit jaar vindt deze bijeenkomst plaats op 6 november.