Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

Steeds meer gemeenten en woningcorporaties zijn op zoek naar mogelijkheden om huurwoningen te verduurzamen. In de gemeente Haarlemmermeer is een apart BV opgezet, Tegenstroom, die zonnepanelen op huurwoningen realiseert en exploiteert. Er zijn al op ongeveer 200 woningen zonnepanelen geïnstalleerd, het doel is 3.000 woningen van zonnepanelen te voorzien. De kennis die de verschillende partijen in dit proces hebben opgedaan, hebben wij gedeeld op een seminar op 19 november 2014 in de Arendshoeve.


Het Servicepunt Duurzame Energie heeft voor de gemeente Alkmaar de voortgang van haar Energieprogramma geevalueerd met behulp van Enervisa1. Hieruit blijkt dat de duurzame energieopwekking in Alkmaar is gestegen naar ruim 5%, waarbij de bijdrage van de biomassa energiecentrale niet is meegerekend. Hiermee behoort Alkmaar tot één van de voorlopers in Noord-Holland.


Wat kunt u uw inwoners bieden in het nieuwe zonseizoen in het voorjaar van 2015?  “De Zonatlas wordt een onderdeel van het plan van aanpak voor het VNG Energie-akkoord, samen met de Energielabelatlas en een stippenkaart.” Dat is het plan in de regio Waterland. Vier gemeenten en één regionale uitvoeringsdienst (RUD) reageerden op de oproep van het Servicepunt met een weergave van hun communicatie rondom de Zonatlas.


Alleco Energy heeft van de gemeenteraad in Purmerend groen licht voor een zonnepark van vijfentwintigduizend zonnepanelen. Het park moet volgens Gerrit Tol (Alleco Energy) het grootste van Nederland worden.


Installateurs en leveranciers van zonnepanelen in Medemblik worden door de gemeente uitgedaagd om samen met een nieuwe aanpak te komen voor groepsaankopen van zonnepanelen.