Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

De provincie wil een impuls geven aan de opwekking van duurzame energie door middel van zonnestroominstallaties op maatschappelijke gebouwen. Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen tot en met januari 2016 een subsidieverzoek indienen voor het plaatsen van zonnestroominstallaties. In totaal stelt de provincie  € 2.086.450,- beschikbaar voor de subsidieregeling ‘zonnestroom op maatschappelijk vastgoed’.


De Coöperatie Zonnedak Interpack gaat daadwerkelijk van start. Dit voorjaar komen de eerste 250 panelen op het dak van Interpack Westfriesland in Andijk nadat twintig inwoners definitief hebben aangegeven mee te doen. Er wordt circa 62.500 kWh per jaar opgewekt, voldoende voor de energievoorziening van deze inwoners (een huishouden verbruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar). Wethouder Hans Tigges: “Het is een felicitatie waard aan de deelnemers van de coöperatie die op deze manier hun eigen duurzame elektriciteit opwekken en geld verdienen. De coöperatie is er immers voor inwoners en door inwoners.”


Vanuit het MVO Koplopers programma Kantoor vol Energie van Energiesprong / Platform31 zijn de afgelopen anderhalf jaar veel inzichten en ervaringen opgedaan met het energieneutraal maken van bestaande kantoorgebouwen. Gemeenten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Onder andere door het geven van het goede voorbeeld en hun eigen gemeentelijke kantoren te verduurzamen. De komende tijd organiseert Kantoor vol Energie een aantal bijeenkomsten voor gemeenten om de opgedane inzichten en ervaringen te delen. Komt u ook?


Jaap Bond maakt zich, samen met wethouder Choho van Amsterdam en Jeroen de Swart van Afvalenergiebedrijf Amsterdam, sterk voor warmtenetten in de Metropoolregio. Met dit project kunnen we 400 kiloton CO2-uitstoot besparen, wordt een impuls gegeven aan regionale economie en werkgelegenheid en zijn we minder afhankelijk van het buitenland.


In het Jaarverslag 2014 zijn de activiteiten van het Servicepunt Duurzame Energie van afgelopen jaar gebundeld. Opvallend voor 2014 was dat er veel projecten en vragen in regionaal verband zijn opgepakt. Een van de voorbeelden daarvan is de vanuit het Energieakkoord opgezette VNG Ondersteuningstructuur Energie, waar het Servicepunt aansluiting bij heeft gezocht. Ook de inzet vanuit Regionale Uitvoeringsdiensten stimuleert de regionale samenwerking. De ondersteuning die de regioconsulenten van het Servicepunt al jaren bieden, sluit daar goed bij aan. Als kennismakelaar is de regioconsulent het aanspreekpunt voor alle vragen aan en diensten vanuit het Servicepunt.