Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

In Alkmaar heeft ABN Amro vorige week het eerste energieneutrale bankkantoor in Nederland geopend. Het pand voorziet zichzelf voor 100% van energie.


Als gevolg van de implementatie van de EU-richtlijn wat betreft energie-efficiëntie (EED) in de Nederlandse wetgeving is het voor veel grote ondernemingen verplicht om vóór 5 december 2015 een energieaudit te laten uitvoeren. Ook overheden (waaronder gemeenten) kunnen onder deze verplichting vallen. Goed dus om u hier even in te verdiepen.


De provinciale subsidieregeling voor het plaatsen van zonnestroominstallaties op (Noord-Hollandse) maatschappelijke gebouwen is met twee jaar verlengd. Het is nu mogelijk om tot 1 november 2017 subsidie aan te vragen. Op dit moment is er nog een subsidiebedrag van ruim 1,6 miljoen euro beschikbaar. Gebleken is dat de regeling een positief effect heeft op de kwaliteit van installateurs, zij behalen steeds vaker een zonnestroomkeurmerk voor hun bedrijf. 


Op donderdagochtend 1 oktober 2015 organiseerde het Servicepunt Duurzame Energie in het Paviljoen bij de Provincie Noord-Holland te Haarlem weer een Ambtelijk Café. Dé gelegenheid voor gemeentelijke en regionale klimaatcoördinatoren (en hun collega’s) uit Noord-Holland om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten en bij te praten. Een terugblik...


Op 22 september 2015 organiseerde het Servicepunt Duurzame Energie een kennissessie over het aspect duurzaamheid in prestatieafspraken voor de sociale huursector. Zo’n dertig mensen vanuit gemeenten, woningcorporaties en huurdersverenigingen kwamen voor deze bijeenkomst bij elkaar in de raadszaal van de gemeente Haarlem. Al snel werd duidelijk dat de beschikbare tijd te kort was om alle aspecten, vragen en ideeën rond dit thema de aandacht te geven die ze verdienen. De herziening van de Woningwet zorgt onder andere voor andere verhoudingen tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties. Met deze kennissessie hopen we de deelnemers op weg te hebben geholpen in wat dit voor kansen en mogelijkheden biedt om goede afspraken over het verduurzamen van de sociale huursector te maken.