Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

Alleco Energy heeft van de gemeenteraad in Purmerend groen licht voor een zonnepark van vijfentwintigduizend zonnepanelen. Het park moet volgens Gerrit Tol (Alleco Energy) het grootste van Nederland worden.


Installateurs en leveranciers van zonnepanelen in Medemblik worden door de gemeente uitgedaagd om samen met een nieuwe aanpak te komen voor groepsaankopen van zonnepanelen.


Op 18 september 2014 hebben Jaap Dijkgraaf (Servicepunt Duurzame Energie, SDE) en SRO-directeur Jancor de Boer de samenwerkingsovereenkomst ondertekend om verduurzaming van maatschappelijke accommodaties te onderzoeken. Beide partijen hebben concrete plannen om het Kennemer Sportcenter langs de Westelijke Randweg in Haarlem te voorzien van zonnepanelen en er een warmtewisselingsinstallatie te installeren. De Boer: "Duurzaamheid is belangrijk voor SRO. We willen aansluiten bij de milieudoelstellingen van gemeenten."


Donderdag 18 september organiseerde het Servicepunt Duurzame Energie een kennissessie over zonneweides & lokale energiecoöperaties. Ruim vijftig aanwezigen reisden af naar Zaandam om te luisteren, te discussiëren en te leren over praktijkvoorbeelden en provinciaal beleid.


Noord-Holland lijkt één van de meest (zonne-)energiebewuste provincies. In veel regio’s zijn één of meerdere energiecoöperaties aanwezig. Deze coöperaties hebben allemaal eigen plannen, ideeën en manieren om hun doelen te verwezenlijken. Het opwekken van duurzame zonne-energie staat daarin bij veel coöperaties hoog op de actielijst. Het Servicepunt Duurzame Energie nodigt alle wethouders, ambtenaren, vertegenwoordigers van energiecoöperaties én andere geïnteresseerden uit naar de kennissessie zonne-energie coöperaties te komen. Deze sessie vindt plaats op 18 september 2014 van 8.30 tot 11.30 uur in Het Blauwe Pand, Aris van Broekweg 2 te Zaandam