Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

Regio’s gaan zelf aan de slag om een bijdrage te leveren aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het Rijk en IPO, VNG en Unie van Waterschappen - de koepelorganisaties van provincies, gemeenten en waterschappen-  gaan de regio’s ondersteunen bij het opstellen van ‘regionale energiestrategieën’. Daartoe tekenden zij op 22 juni de ‘deal pilots regionale energiestrategieën’. Ook een breed netwerk van energiepartners, kennisorganisaties en maatschappelijke partijen zijn betrokken. 


Het Servicepunt organiseert op maandagmiddag 4 juli a.s. een bijeenkomst voor gemeenten met weinig tijd en beperkt budget, die toch slimme dingen willen doen rondom duurzaamheid. Een tour voor adviseurs energie&duurzaamheid en geïnteresseerde collega’s van bijvoorbeeld afdelingen economie, wonen of RO. In een sessie van 2½  uur krijgt u via korte pitches van 15 minuten informatie en voorbeelden van aanpakken ter inspiratie voor jezelf of je collega(‘s). De pitches worden gegeven door verschillende mensen vanuit het Servicepunt Duurzame Energie.


Maar liefst 230.000 nieuwe woningen erbij vóór 2040 en alle woningen energieneutraal vóór 2050. Dat zijn belangrijke opgaven voor de komende tientallen jaren. Provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland gaan daar samen aan werken. Het gaat om voldoende woningen in Noord-Holland, op de juiste locaties en bij voorkeur duurzaam gebouwd. Hoe aan deze doelstellingen wordt gewerkt, is nu vastgelegd in een Samenwerkingsagenda.


Met de Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 gaat Noord-Holland voor versnelling van de energietransitie: De knop moet om! Namens de Provincie Noord-Holland nodigt gedeputeerde Jack van der Hoek u van harte uit voor de presentatie van de Beleidsagenda Energietransitie Noord-Holland 2016-2020 op donderdag 16 juni, van 9.00-12.30 uur in De Lichtfabriek in Haarlem.


De afgelopen maanden heeft WBV Langedijk ervaring opgedaan met de prestatiegerichte uitvraag. Het Servicepunt Duurzame Energie heeft deze uitvraag ontwikkeld met de volgende corporaties: Woningbouwvereniging Anna Paulowna, Welwonen, Woningbouwvereniging Langedijk, Beter Wonen en De Woonschakel.