Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

Voldoende goede woningen op de juiste locaties en de energietransitie zijn belangrijke opgaven in Noord-Holland voor de komende decennia.  230.000 nieuwe woningen vóór 2040 en energieneutraal vóór 2050. De Provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland hebben besloten een Samenwerkingsagenda aan te gaan om de komende jaren gezamenlijk aan die doelstellingen bij te dragen.


Het Servicepunt organiseert binnenkort een tour voor gemeenten met weinig tijd en beperkt budget, die toch slimme dingen willen doen rondom duurzaamheid. Een tour voor adviseurs energie&duurzaamheid en geïnteresseerde collega’s van bijvoorbeeld afdelingen economie, wonen of RO. In een sessie van 2 uur volgt in korte pitches van 15 minuten informatie en voorbeelden van aanpakken ter inspiratie voor jezelf of je collega(‘s). De pitches worden gegeven door verschillende mensen vanuit het Servicepunt Duurzame Energie.


Met de Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 gaat Noord-Holland voor versnelling van de energietransitie: De knop moet om! Op 23 mei ligt de Beleidsagenda in Provinciale Staten ter besluitvorming voor. Vooruitlopend hierop nodigt de Provincie Noord-Holland u van harte uit voor de presentatie van de Beleidsagenda Energietransitie Noord-Holland 2016-2020 op donderdagochtend 16 juni 2016 in Haarlem.


Op 1 januari 2016 is de gemeente Gooise Meren ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden en Naarden. De fusie betekende o.a. het formuleren van een nieuw klimaatbeleid. In het coalitieakkoord zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen voor de toekomst: “We zetten ons ervoor in dat de gemeentelijke organisatie voor 2030 energieneutraal functioneert. Daarnaast stellen we ons ten doel dat Gooise Meren als geheel in 2050 energieneutraal is.”
Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van deze doelstelling voerde het Servicepunt Duurzame Energie een nulmeting van het energiegebruik en een potentieel voor energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking uit.


Sinds 13 november 2015 moeten alle overheidsgebouwen van 250m2 en groter worden gekeurd en voorzien van een energielabel (gold voorheen voor gebouwen vanaf 500 m2). Hebben al uw gemeentelijke gebouwen al een energielabel?