Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws
Per 1 juli 2014 is de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop gewijzigd.

In de laatste week van juni organiseerde het Servicepunt Duurzame Energie in samenwerking met het Klimaatverbond de Collegetour Energie & Duurzaamheid Noord-Holland. In twee ontbijtsessies werden (nieuwe) wethouders uit de Noord-Hollandse gemeenten bijgepraat over landelijk en provinciaal beleid en ontwikkelingen op deze portefeuille. Daarnaast was er ruimte voor onderlinge kennismaking en uitwisseling van ambities en plannen voor de komende bestuursperiode. 


Valt het u ook op dat er steeds meer zonnepanelen verschijnen op daken in de provincie Noord-Holland? Niet zo vreemd, want zonne-energie is voor steeds meer mensen een goede investering. Of het voor u ook een slimme keuze is, kunt u vanaf 4 juni nu eenvoudig zelf checken op de Zonatlas Noord-Holland (www.zonatlas.nl/noord-holland). Gedeputeerde Bond van Klimaat en duurzame energie lanceerde de Zonatlas als afsluiting van het evenement ‘Here comes the Sun’ in de Stopera in Amsterdam. Bond maakte van de gelegenheid gebruik om de geschiktheid van zijn eigen dak te bekijken. Met een verwachte jaaropbrengst van 4.600 kWh per jaar en een rendement van net iets meer dan 5% blijkt zijn dak ‘zeer geschikt’. 


De Zonatlas is een online tool waarop inwoners en bedrijven in één oogopslag zien of hun dak geschikt is voor zonnepanelen. Provincie Noord-Holland stelt de Zonatlas vanaf 4 juni beschikbaar via www.zonatlas.nl/noord-holland. Een mooie kans voor gemeenten om zonne-energie nog meer onder de aandacht te brengen. Het Servicepunt Duurzame Energie ondersteunt u daarbij met een leidraad gemeentelijke communicatie en basisteksten. Gedeputeerde Bond van Klimaat en duurzame energie lanceert de Zonatlas als afsluiting van het evenement ‘Here comes the Sun’ op 4 juni in de Stopera in Amsterdam.


Eind juni organiseren het Servicepunt Duurzame Energie en het Klimaatverbond de Collegetour Energie & Duurzaamheid Noord-Holland. De manier voor alle (nieuwe) wethouders in Noord-Holland om in één ochtend alles te weten te komen over beleid en relevante ontwikkelingen, landelijk en in de provincie Noord-Holland, op de thema’s energie, milieu en duurzaamheid.