Noord-Holland werkt aan duurzame leefomgeving

Het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van klimaatbeleid. Zij helpt gemeenten bij beleidsvorming en de realisatie van (collectieve) projecten, en brengt betrokken partijen bij elkaar.

Nieuws

Na een cursus in de regio Alkmaar en de cursussen die gegeven zullen worden in de regio Zaanstreek en Waterland, wordt de cursus EPC 0,4, energienuetraal of nul-op-de-meter ook in de gemeente Huizen aangeboden. De cursus is bedoeld voor conceptontwikkelaars, projectontwikkelaars, projectmanagers, projectleiders, werkvoorbereiders en calculators uit de omgeving van Huizen.

 


Eind januari kwamen bijna 200 ondernemers, ambtenaren, adviseurs en betrokken burgers bijeen in het AZ-stadion te Alkmaar voor de aftrap van de Energie Regio Noord-Holland. Het project richt zich op energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie bij bestaande bedrijfsgebouwen in het MKB en bij maatschappelijk vastgoed. In andere regio’s in Nederland is dit project uitermate succesvol en realiseren ondernemers aanzienlijke kostenbesparingen. Daarnaast worden ook commerciële kansen op het gebied van duurzaamheid benut. Inmiddels worden overal in Nederland Energieke Regio’s opgezet, nu dus ook in Noord-Holland.


Wegens succes in regio Alkmaar (zie nieuwsbericht) wordt de cursus EPC 0,4, energieneutraal of nul-op-de-meter nu ook georganiseerd in de regio Zaanstreek en Waterland. De cursus is bedoeld voor conceptontwikkelaars, projectontwikkelaars, projectmanagers, projectleiders, werkvoorbereiders en calculators uit de regio Zaanstreek en Waterland.


Hoe kunt u als gemeente de opschaling van zonnestroom faciliteren? Welke mogelijkheden zijn er en welke leerpunten uit onze ervaringen past u toe als er nieuwe initiatieven bij u als overheid aankloppen? 
In samenwerking met Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en het Servicepunt Duurzame Energie organiseert Gemeente Bergen op 10 maart 2016 de conferentie Zonnecentrales: gaat u ook voor meer zonnestroom?


Het nieuwe jaar is inmiddels al weer een maand oud. Wat gaat de rest van het jaar ons brengen? Het zag er vorig jaar heel even naar uit dat het Servicepunt Duurzame Energie zou ophouden te bestaan. Maar gelukkig zijn de ideeën daar nu 180 graden in gedraaid. Inmiddels is duidelijk dat het Servicepunt ook in 2016 samen met de Noord-Hollandse gemeenten blijft werken aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving.
Maar het wordt op een aantal punten wel anders…